• darkblurbg
    Welkom op de website van
    Profito B.V.

Landbouwnormen 2017 gepubliceerd

De landbouwnormen over 2017 zijn beschikbaar.

Ze zijn te downloaden via deze link.

Vakantiewoning en huurtoeslag?

Sinds 1 juli 2016 is de huurtoeslag voor een vakantiewoning afgeschaft. Nieuwe huurders van een vakantiewoning kunnen sindsdien geen huurtoeslag meer aanvragen. Bij personen die al vóór 1 juli 2016 een vakantiewoning huurden, is de huurtoeslag niet meteen stop gezet, omdat de Belastingdienst nog niet wist wie het betrof. Vóór 1 april 2018 moet de huurtoeslag voor deze groep wel stop worden gezet. De na 1 juli 2016 hoeft niet met terugwerkende kracht te worden terug betaald.

 Cv-ketel monument aftrekbaar

A verving in zijn monumentenwoning de cv-ketel. De kosten hiervan bedroegen € 2011. Deze kosten zijn aftrekbaar als onderhoudskosten van een monument.

Plannen regering  vermogensrendementsheffing op komst

Begin van dit jaar worden de plannen voor een vermogensrendementsheffing op basis van het werkelijk rendement met het daarbij behorende tijdspad naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Belastingdienst houdt rekening met beslaglegging en kosten van levensonderhoud

Wanneer blijkt dat een schuldenaar als gevolg van een bankbeslag niet in de noodzakelijke kosten van levensonderhoud kan voorzien, verleent de Belastingdienst op verzoek van de schuldenaar medewerking om een bedrag dat door middel van een bankbeslag is verhaald, geheel of gedeeltelijk aan de schuldenaar terug te geven. Dit zal per 1 januari 2018 worden vastgelegd in de Leidraad Invordering 2008.

Inburgeringskosten geen aftrekbare scholingsuitgaven

In september 2014 trouwde A met zijn uit China afkomstige partner B. A voerde in zijn aangifte inkomstenbelasting 2014 een bedrag van € 1 421 op aan scholingskosten.  Deze kosten waren gemaakt voor het volgen van een  inburgeringscursus en de daarvoor benodigde leerboeken. Zowel het Hof als de inspecteur vonden dat deze kosten niet aftrekbaar waren. De Hoge Raad bevestigde dit, omdat hij van mening was dat een inburgeringscursus met goed gevolg afleggen noodzakelijk was voor een rechtmatig verblijf in Nederland. Maar deze kosten stonden in een te ver verwijderd verband tot een concrete vorm van inkomensverwerving om te kunnen worden aangemerkt als scholingsuitgaven. Bijzondere omstandigheden vormden geen aanleiding om van deze regel af te wijken. De uitspraak werd bevestigd.