• darkblurbg
    Welkom op de website van
    Profito B.V.

Waar fiscale kwesties een rol spelen, komt al gauw fiscale advisering om de hoek kijken.
Dat kan heel divers zijn. Zo kunt u denken aan:
de opstart van een onderneming
de keuze van een rechtsvorm van een onderneming
Advisering ingeval van echtscheiding
het beoordelen van echtscheidingsconvenanten op fiscale aspecten
een onderzoek naar kostenvergoedingen binnen een onderneming
het beoordelen van fiscale werkrelaties (wel/geen dienstbetrekking, ondernemer of niet en dergelijke)
Er is ruime ervaring zowel met MKB-ondernemingen als agrarische ondernemingen en als bijzonder onderdeel de Paardenhouderij. Zou u graag vermogen willen overdragen aan uw kinderen? Of wilt u gewoon een advies of uw aangifte wel juist is gedaan? Geen punt bij ons.
Ook als het ingewikkelder wordt, helpen we u graag. Het inbrengen van een eenmanszaak in een BV of het uittreden uit een BV zijn kwesties waar we graag met u over in overleg treden. Samen met u controlerapporten van de belastingdienst doornemen of kijken of bezwaar dan wel beroep mogelijk is; het kan allemaal. En twijfelen we? Dan kunnen we altijd in overleg treden met de Belastingdienst. Maar doorverwijzen naar iemand anders die uw zaken beter kan behartigen, omdat die meer expertise over een bepaald onderwerp heeft, vinden we een logische gang van zaken.
Neemt u gerust contact met ons op.